Hoorcolleges

De hoorcolleges worden georganiseerd volgens het rotatiesysteem. Een deel van de studenten volgen college on campus in de aula, de bezettingsgraad wordt bepaald door de pandemiecodes. De overige studenten volgen college off campus, synchroon via livestream of via lesopnames.

 

Voor sommige vakken (vooral in het masterprogramma) is het mogelijk om in pandemiecode geel, en in bepaalde gevallen zelfs in pandemiecode oranje, de colleges volledig on campus te laten doorgaan. Als dat het geval is, wordt het meegedeeld via Toledo.

Per dag zijn enkele specifieke groepen studenten welkom op de campus. De studentengroepen worden alfabetisch naar familienaam in 10 groepen ingedeeld.

 

 

 

 

Eenmaal u uw groep kent, kan u via onderstaande schema’s gemakkelijk terugvinden op welke dagen u in pandemiecode geel en in pandemiecode oranje op de campus verwacht wordt.

In code geel:

In code oranje:

 

De werkcolleges worden zoveel mogelijk in grotere lokalen gehouden, als dit niet mogelijk is verloopt ook dit via het rotatiesysteem. Informatie van de aanpak per werkcollege vind je op toledo.

 

Voor meer informatie in verband met het onderwijs in tijden van corona:

https://www.law.kuleuven.be/corona/onderwijs-in-tijden-van-corona

Veelgestelde vragen: 

https://www.law.kuleuven.be/corona/FAQ_studenten

Werkcolleges

Links

© 2019 Crimen VZW